Illa de Salut - Blanes

Òptica - Farmàcia


Un nou concepte d’assistència sanitària per a l’atenció integral de la salut.

Òptica

Òptica

Illa de Salut Blanes

Farmàcia

Farmàcia

Illa de Salut Blanes

El complex sanitari Illa de Salut - Blanes

Illa de Salut és un projecte innovador que aglutina una sèrie de propostes d'atenció sanitària: farmàcia, centre mèdic, òptica, centre estètic, rehabilitació, odontologia i ortopèdia. Illa de Salut t'ofereix una cobertura de la salut.

Tasca assistencial amb un objectiu fonamental: la prestació de la més àmplia gamma de serveis sanitaris que possibilitin una cobertura integral de la salut.