Franquícies

Quines dificultats hem de vèncer?

Sanitat Pública

Nous i més descomptes, copagament, retirada de prestacions assistencials i limitació de marges.

Crisis

Descens de la venda i disminució del preu dels medicaments.

Internet

Potenciació de les vendes online.

Inversió

Incògnites sobre la recuperació de la inversió en nous establiments.

Apostem pel futur

Un nou plantejament del model d’explotació del negoci mitjançant la inserció de la farmàcia en equips multidisciplinaris de salut.
Potenciar productes i activitats que ampliïn el volum i rendibilitat de l’oferta, ja sigui de farmàcia o sectors afins: òptiques, ortopèdies, etc.

Emfatitzar la parafarmàcia

Emfatitzar la parafarmàcia que millora la rendibilitat, estimula la competitivitat i premia la gestió i l’ímpetu comercial. Professionalitzar amb criteris de mercat l’exposició i el control dels productes.

Fidelitzar el consumidor

Fidelitzar al consumidor, fent ús de les sinergies que es generen entre el prescriptor de medicaments i altres tractaments terapèutics facultatius, (reivindicant la figura del farmacèutic Assistencial que dóna suport i assessora la prescripció), el control dels mitjans de diagnòstic i les farmàcies. Un bon exemple d’això el constituiria la creació d’una targeta de fidelització global per a tots els serveis que s’ofereixen, proporcionant descomptes per volum o tipus de compra. La inclusió en les xarxes socials pot ser una arma de difusió que potenciarà i estendrà la vigència del negoci.

Proximitat

Fer valer criteris de proximitat entre el centre mèdic i assistencial i la farmàcia, incorporant propostes paral·leles com: parafarmàcia, analítica, ortopèdia, òptica, etc.

Limitar riscos

Limitar els riscos empresarials, mitjançant l’ampliació de les alternatives de negoci que proporcionen les activitats centrades en la farmàcia i un centre mèdic dotat de mitjans de diagnosi i amb apartats destinats a serveis com la rehabilitació, odontologia i podologia i línies de negoci paral·leles com: parafarmàcia, laboratori d’anàlisis clíniques, òptica, ortopèdia, etc.

Atendre previsions

Estar en disposició d’atendre les previsions que calculen per als propers anys, increments anuals del 5% del mercat assegurador de les companyies sanitàries al fil de les retallades en sanitat, que incrementen les llistes d’espera i estableixen el copagament per optar a determinades prestacions del Sistema Nacional de Salut que eren gratuïtes.