Mesures Covid19 - Blanes

Illa de Salut


CENTRE SEGUR PER COVID

CENTRE SEGUR PER COVID. RENOVACIÓ DE L'AIRE CADA 10 MINUTS. MESURES DE SEGURETAT COVID19


CENTRE SEGUR PER COVID 
RENOVACIÓ DE L'AIRE CADA 10 MINUTS

Un gran aparell filtra tot l'aire que entra en cadascuna de les consultes i expulsa d'una forma continuada tot l'aire contaminat.

Cada 10 minuts la totalitat de l'aire del centre es renova.

Disposem d'una macro sala d'espera de 70m2 situada en una terrassa coberta i ventilada.

Mesures covid
MESURES DE SEGURETAT COVID19

Obligatori l'ús de la mascareta

No es pot venir acompanyat

Venir puntuals a la seva cita prèvia

A recepció tenim gel hidroalcohòlic per les mans